Extra Chauffeur Wij bieden chauffeursdiensten op aanvraag. Heeft u net even een extra chauffeur nodig, neem dan direct contact met ons op:
06 23887742

header image

Onze voorwaarden samengevat

Algemene vervoercondities:

De Algemene vervoercondities 2002 (AVC 2002  hier downloaden), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag (PDF downloaden ), laatste versie.

Alle rechtsbetrekkingen tussen Extra Chauffeur en haar opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

Extra Chauffeur wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de wederpartij verwijst uitdrukkelijk van de hand.

Kamer van Koophandel Zwolle inschrijfnummer 56238789

Algemene betalingsvoorwaarden:

Algemene betalingsvoorwaarden Transport en Logistiek Nederland (PDF downloaden ), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002, laatste versie.